Miten bioetanolitakka toimii?

Kirjoitettu 11.3.2018 - Biotakka-Shop

Turvallisuuskysymysten lisäksi yksi yleisimmistä bioetanolitakkoja koskevista kysymyksistä on kuinka tällainen takka toimii. Vastaus on pohjimmiltaan sangen yksinkertainen: bioetanolitakka on takka, jossa palaa bioetanolia polttoaineenaan käyttävä tuli.

Tässä artikkelissa pyrimme antamaan kattavan selostuksen bioetanolitakkojen toiminnasta.

Miten bioetanoli toimii?

Biotakkojen perusasiat

Kaikista suurin ero verrattaessa biotakkaa tavalliseen tai kaasukäyttöiseen takkaan on, että bioetanolitakat polttavat bioetanolia kaasun tai puun sijasta. Tämä vuoksi bioetanolitakat eivät tarvitse hormia, sillä ne eivät levitä savua tai tuhkaa toisin kuin puutakat.

Lisäksi bioetanolitakkojen liekit ovat täysin puhtaita eivätkä vaadi paljon tuuletusta. Vain huoneen ollessa pienempi kuin 20 neliömetriä, ikkunan avaaminen jonkin ajan kuluttua saattaa tulla tarpeeseen. Mikäli huone on riittävän suuri, mitään ongelmia ei pitäisi ilmetä.

Lue lisää suositellusta huoneen koosta suhteessa polttimon kokoon täältä.

Pöytäbiotakka

Bioetanolitakan asentaminen

Ennen kun voit nauttia biotakastasi, se pitää koota ja asentaa. Koska bioetanolitakka ei tarvitse hormia, asentaminen on helppoa ja näppärää.

Bioetanolitakkoja on saatavilla monenlaisina eri malleina, joiden asentaminen saattaa käydä eri tavoin. Kaikista tyypillisimmät takkamallit ovat seinään kiinnitettävät, vapaasti seisovat ja sisäänrakennetut takat.

Seinään kiinnitettävän bioetanolitakan asentaminen on yhtä helppoa kuin television asentaminen seinään. Riippuen bioetanolitakan mallista, se joko kytketään suoraan seinään ruuveilla tai erillisen pidikkeen avulla. Monien seinään kiinnitettävien mallien mukana tulee lasisia osia, jotka pitää kytkeä biotakkaan. Riippumatta mallista, kaikki tarvikkeet, kuten ruuvit ja pidikkeet, lähetetään takan mukana.

Vapaasti seisovat bioetanolitakat ovat kaikista helpoimpia asentaa. Tällaiset takat otetaan vain esiin paketista, jonka mukana tulee joitakin lasisia osia. Osa malleista kytketään kaatumisen estäviin jalkapidikkeisiin. Tämä vie harvoin enemmän kuin 10 minuuttia, ja sen jälkeen bioetanolitakka on valmiina käytettäväksi. Vapaastiseisovat bioetanolitakat tulevat eri malleissa ja ko'oissa, ja ne voi asettaa joko lattialle tai pöydälle takan mitoista riippuen. Tämän lisäksi vapaastiseisovat biotakat eivät tarvitse palonkestävää pohjaa, jonka monet tavalliset takat vaativat.

Sisäänrakennettavat bioetanolitakat vaativat kaikista eniten aikaa asentamiseen, mutta ovat toisaalta oikein tehtyinä yksi upeimmista ratkaisuista. Voit valita, ostatko kokonaisen bioetanolitakan, jonka asennat seinässä olevaan syvennykseen, vai hankitko pelkästään polttimon, jolloin voit rakentaa ja suunnitella takan itse. Kumpikaan ratkaisuista ei välttämättä vaadi ammattilaisen apua tai teknistä lahjakkuutta asennukseen.

Pyöreämallisen bioetanolitakan kokoaminen
Nevada bioetanolitakka
Pyöreämallinen lattiabiotakka
Bioetanolitakan kokoaminen

Bioetanolitakan sytyttäminen

Kun bioetanolitakka on asennettu, sen voi täyttää bioetanolilla ja sytyttää. Parin sekunnin kuluessa ilmestyvät pienet liekit, jotka kasvavat vähitellen koossa bioetanolin lämmetessä.

Biotakka lämmönlähteenä

Kun bioetanolitakka on sytytetty, se tuottaa lämpöä, joka saattaa nostaa huoneen lämpötilaa. Bioetanolitakka ei kuitenkaan tuota yhtä paljon lämpöä kuin tavallinen puutakka; biotakka tuottaa noin puolet puutakan lämmöstä. Emme siten suosittele käyttämään bioetanolitakkaa ensisijaisena lämmönlähteenä. Sen sijaan toissijaiseksi lämmönlähteeksi ja rentouttavan ilmapiirin luojaksi se käy mainiosti.

Biotakan palamisaika

Palamisaika saattaa vaihdella polttosäiliön koosta riippuen, mutta 1,5 litran polttosäiliöllä varustettu biotakka palaa jopa kuusi tuntia yhdellä täytöllä.

Kun biotakasta loppuu bioetanoli, tuli sammuu itsestään. Jos haluat täyttää polttimon ja sytyttää tulen uudelleen, on ERITTÄIN TÄRKEÄÄ antaa polttimon jäähtyä ennen uudelleentäyttöä. Lue lisää polttimon täyttämisestä bioetanolilla täältä.

Biotakan sammuttaminen ennen kuin bioetanoli on loppunut käy helposti mukana tulleella sammutusvälineellä. Lue lisää biotakan sammuttamisesta täältä.

Kuinka sytyttää bioetanolitakka
Kuinka paljon lämpöä bioetanolitakka tuottaa?