Mitä eroa on automaattisella ja manuaalisella polttimolla?

Mitä eroa on automaattisella ja manuaalisella polttimolla?

Manuaalinen ja automaattinen? Mitä termit tarkoittavat ja mitkä ovat niiden erot biotakoista puhuttaessa? Tässä asiayhteydessä kyseisillä käsitteillä viitataan takan polttimoon ja sen toimintaan.

Bioetanolitakat tulivat ensimmäisen kerran markkinoille vuonna 2005. Tämä teki takan asentamisesta melkein minne tahansa mahdollista, ilman tuuletusta, hormia, savua, tuhkaa tai kallista ylläpitoa. Takkojen teknologia ja turvallisuus ovat ajan kuluessa vain parantuneet, ja nykyään on kahdenlaisia biotakkojen polttimoita: manuaalisia ja automaattisia.

Molemmilla on hyvät ja huonot puolensa. Takkaan sopiva polttimo riippuukin ostajan tarpeista, takan sijoituksesta ja hankinnan budjetista.

Vaikka polttimoita onkin vain kahdenlaisia, eri valmistajien polttimot voivat erota toisistaan esimerkiksi toimintatavoiltaan. Siksi on hyvä huomioida, että tämän oppaan tiedot ovat vain suuntaa osoittavia, eivätkä sovellu kaikkiin polttimoihin. Tarkemman selostuksen tietyn valmistajan biotakoista ja polttimoista löydät tuotteen omilta sivuilta ja vastaavasta käyttöohjeesta.


Biotakat manuaalisella polttimolla

Manuaalinen bioetanolipoltin on bioetanolilla täytettävä säiliö ruostumattomasta teräksestä. Polttimossa on aukko, joka voi olla polttimon muodosta riippuen pyöreä tai pitkulainen. Tuli sytytetään sytyttimellä ja sammutetaan tukahduttamalla liekit. Manuaalinen polttimo on tunnetuin ja siten yleisin polttimotyyppi etenkin seinään kiinnitettävissä ja vapaasti seisovissa bioetanolitakoissa.

Manuaalisten polttimoiden turvallisuuden parantamiseksi lähes kaikkien valmistajien oli etsittävä keinoja, joilla bioetanolin vuotaminen ja läikkyminen estetään takan tai polttimon mahdollisesti kaatuessa tai kallistuessa. Yleisin ratkaisu on kuituvillan käyttö polttimossa. Kuituvilla imee bioetanolia ja tekee sen läikkymisestä polttimon kaatuessa vähemmän todennäköistä. Jotkin polttimot esimerkiksi Xaralyn-merkiltä käyttävät kuituvillan sijasta keraamista kiveä, mutta periaate on sama. Voit lukea lisää kuituvillasta ja sen käytöstä oppaastamme:

Manuaalisen polttimon hyvät puolet

 1. Sähköyhteyttä tai kaapeleita ei tarvita, ja polttimo voidaan asentaa minne tahansa.

Manuaaliset takat tai polttimot voi asentaa ja sijoittaa vapaasti, sillä ne eivät tarvitse sähkö- tai kaapeliyhteyttä, hormia, ilmanpoistokanavaa tai savupiippua. Harkittavaksi jää ainoastaan polttimon koko.

Muistathan, että yleiset tuleen liittyvät vaaratekijät ja turvavälit on silti otettava huomioon. Voit lukea lisää turvaetäisyyksistä aihetta koskevasta oppaastamme.

2. Manuaaliset polttimot ovat halpoja.

Biotakat ovat olleet tuotannossa jo useampia vuosia, ja valmistajat optimoivat jatkuvasti tuotantohintoja. Manuaaliset polttimot eivät myöskään vaadi kallista teknologiaa, joten manuaalisten biotakkojen hinnat ovat tätä nykyä verrattain alhaiset.

Manuaalisen polttimon huonot puolet

1. Manuaalisesti käytettävä

Ilmeisin manuaalisen biotakan huono puoli on sen manuaalinen hallinta. Sen vuoksi polttimon käsittely takkaa käytettäessä vaatii tulen lähellä olemista. Manuaalinen biotakka ei siten sovellu lasten käytettäväksi.


2. Vähäisemmät turvatoimet

Vaikka manuaaliset polttimot ovat maalaisjärjellä käyttäen ja ohjeita seuraten täysin turvallisia, automaattisissa biotakoissa on turvasensoreita, jotka eivät ole saatavilla manuaalisiin takkoihin.

Biotakat automaattisella polttimolla

Kuten manuaaliset polttimot myös automaattiset polttimot tarvitsevat bioetanolia polttoaineekseen. Tämä onkin niiden ainoa oikea samankaltaisuus.

Automaattisen polttimon omaavat biotakat ovat huomattavasti teknisempiä. Riippuen kyseessä olevasta valmistajasta ja mallista, polttimot ovat ohjattavissa esimerkiksi kaukosäätimen, ohjauspaneelin, mobiilisovelluksen tai Wi-Fin avulla.

Automaattisissa polttimoissa bioetanoli annostellaan ulkoiseen polttoainesäiliöön, josta se pumpataan polttimoon poltettavaksi takkaa sytyttäessä. Manuaalisissa polttimoissa etanoli kaadetaan suoraan polttimon aukkoon.

Automaattiset polttimot ovat yleisiä sisäänrakennetuissa takoissa, uudemmissa rakennelmissa, isoissa remonteissa ja sisustussuunnittelussa.

Automaattisen polttimon hyvät puolet

1. Helposti hallittava liekki

Automaattisen polttimon tulen sytytys ja sammutus on helpompaa; se käy vain kaukosäätimen, ohjauspaneelin tai mobiilisovelluksen napin painalluksella. Joidenkin automaattisten biotakkojen liekin kokoa ja lämmöntuottoa voi myös säätää.

2. Turvasensorit

Automaattisessa polttimossa on turvasensoreita, joita ei ole saatavilla manuaalisiin biotakkoihin. Sensorit voivat tarkkailla ja valvoa esimerkiksi hiilidioksiditasoa, tärinää ja ylikuumentumista. Jos sensori aistii vaaran, takka sammuu automaattisesti.

3. Säästetty polttoaine

Automaattiset polttimot käyttävät yleensä polttoainetta taloudellisemmin kuin manuaaliset polttimot, koska bioetanoli pumpataan polttimoon vain tarvittaessa. Näin ollen bioetanolia ei mene hukkaan, kun takkaa sytytetään ja sammutetaan. Mahdollisesti jäljelle jäänyt bioetanoli ei tällä tavoin myöskään pääse haihtumaan pois takasta.

Automaattisen polttimon huonot puolet

1. Korkea hinta

Yksi automaattisten bioetanolipoltinten selvemmistä haittapuolista on kyseisten polttimoiden hinnakkuus; automaattinen polttimo maksaa huomattavasti enemmän kuin manuaalinen vastine. Syy tähän löytyy automaattisten mallien teknologian suhteellisesta uutuudesta ja hienostuneisuudesta. Automaattisen polttimon valmistus vaatii siten enemmän kehitystä, työtunteja ja kalliita materiaaleja. 


2. Poltin edellyttää sähköyhteyden

Jotta jokainen polttimon sähköisistä osista toimisi, takalle suunnitellun paikan lähellä on oltava mahdollisuus sähköyhteydelle. Tämä tekee asennuksesta vähemmän joustavaa.

Toisaalta jotkut automaattiset polttimot ovat paristokäyttöisiä ja tarvitsevat siten latauksen toimiakseen.